Optimalizace a řízení spotřeby elektrické energie

Zabýváme se instalací systému pro optimalizaci elektrické energie. Jedná se o on-line sledování odběru el. energie, snímání různých veličin (teplo, voda, plyn atd.) na jednom či více místech, na základě čehož se navrhnou řešení pro úsporu a následný levnější provoz. Toto řešení je vhodné pro energeticky náročné objekty nebo obchodní řetězce.

Počítadlo návštěv